นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 07/12/2564

หากไม่พอใจในสินค้า ส่งเปลี่ยนแบบใหม่ได้ภายใน 3วัน นับรวมกับวันที่ได้รับสินค้านะคะ